DIỆN TÍCH TÁCH THỬA

  – Khu vực 1:
Gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình.
– Đất chưa có nhà: 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m.
– Đất có nhà ở hiện hữu: 45m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới > 20m; 36m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20m.

      – Khu vực 2:
Gồm các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức và các thị trấn, các huyện được quy hoạch đô thị hóa.
– Đất chưa có nhà: 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m.
– Đất có nhà ở hiện hữu: 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m.

     – Khu vực 3:
Gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ các thị trấn, các huyện và khu vực thuộc huyện được quy hoạch đô thị hóa.
– Đất chưa có nhà: 120m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 7m.
– Đất có nhà ở hiện hữu: 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m.

Leave Comments

0799209988
0799209988